22
Oct

Romania Film

hyperfest 0 comment
Romania Film

R.A.D.E.F. „RomaniaFilm” este o companie constituita cu forma juridica de regie autonoma avand ca principal obiect de activitate proiectia de filme cinematografice (data înfiinţării ca regie autonomă: 1 august 1991 prin H.G. 530/1991). Regia practic detine in administrare un numar relevant de sali de cinematograf cu dependintele acestora. Imobilele si salile propriu-zise aflate in administrare constituie obiect al proprietatii private de stat.
RomâniaFilm a luat naştere la începutul anilor ‘50, odată cu naţionalizarea cinematografiei româneşti, ca o companie de stat investită cu un rol important în domeniul finanţării producţiei de filme artistice, documentare, şi de desen animat româneşti şi în domeniul distribuţiei de filme româneşti şi de import. Producţia naţională de filme se realiza din surse proprii obţinute din difuzarea filmelor, fără finanţare de la bugetul de stat. Principiul unic de funcţionare de la înfiinţare şi până în prezent a fost şi este acela al autofinanţării.
De atunci şi până în prezent, “RomâniaFilm” a continuat să existe sub diferite denumiri şi a cunoscut diverse faze de evoluţie şi dezvoltare.
RomâniaFilm a avut şi are un rol important în promovarea celor mai importante producţii naţionale şi internaţionale.
În prezent, Ministerul Culturii coordonează şi supraveghează activitatea cinematografiei şi implicit activitatea “RomâniaFilm”.
Misiunea definita pentru R.A.D.E.F. „RomaniaFilm” este să impulsioneze şi să diversifice activitatea în domeniul exploatării şi distribuţiei cinematografice, să optimizeze şi să rentabilizeze activitatea, mai ales prin creşterea numărului de spectatori în sălile de cinema.

Citeste mai multe despre RomâniaFilm

Share
0 comment